Olet täällä

VentTubes

Ylipaineinen ilmastointiputki

Tuulahdus raikasta ilmaa karjarakennuksiin

 

Sisätiloissa yhtä hyvin kuin ulkona

Pyrimme uudistuksien ja tuotekehittelyn avulla jatkuvasti parantamaan ilman laatua maatalousrakennuksissa, vähentämään eläinten lämpöstressiä, hengitysteiden sairauksia ja pahoinvointia ja parantamaan tuottoa ja karjan suorituskykyä. Periaatteessa pyrimme tarjoamaan parhaita ratkaisuja sisälle ja ulos.

 

Galebreakerin VentTubes

VentTube ilmastointiputki koostuu ulkopuolelle asennetusta puhaltimesta, joka on kytketty vaakasuoraan asennettuun kangasputkeen. Kangasputkessa on strategisissa paikoissa ilmaaukot, joita kautta raikas ilma syötetään tasaisesti koko putken pituudelta. Putken läpimitta sekä ilma-aukkojen koko ja sijainti ovat eläimille optimaalisen ilmanvirran takaamiseksi ratkaisevia tekijöitä. Galebreakerin ilmastointiputket riippuvat kahden kaapelin varassa yhden sijasta, jotta putki ei kiertyisi.

Olemme työssämme nähneet ilmastointiputkiratkaisuja, jotka ovat suunniteltu ja asennettu väärin. Se saattaa johtaa riittämättömään ja jopa väärin suunnattuun ilmanvirtaan, joka saattaa tuoda mukanansa eläinten sairastumisen. Välttääkseemme niitä virheitä, jotka olemme tunnistaneet, käytämme jokaisen VentTube ilmastointiputken asentamisessa erikoisosaamista, jotta olisi taattu niiden sopivuus jokaiseen sovellutukseen.

 

Onnistunut VentTube ilmastoinnin asennus

Jokainen Galebreakerin VentTube ilmastointiputken asennus suunnitellaan huolellisesti - rakennuksen pohjapiirustuksen ja tilavuuden perusteella lasketaan:

  • Ilmastointiputkien oikea määrä
  • Puhaltimen oikea koko
  • Ilmastointiputkien ilmaaukkojen oikea läpimitta ja sijainti
  • Ilmastointiputkien optimaalinen korkeus ja sijainti
  • Ilmastointiputkien oikea asennus

Ylipaineisesta putki-ilmastoinnista

Nykyaikaisessa maataloudessa on maanviljelijällä jatkuvasti tarve löytää tasapaino investointien optimoinnin, kestävän kehityksen ja eläinten hyvinvoinnin välillä.
Karjarakennuksilla on merkittävä rooli karjan hyvinvoinnin turvaamisessa, sen takia Galebreaker kehittää ja uudistaa jatkuvasti ilmastointituotteitaan auttaakseen viljelijöitä parantamaan karjarakennusten olosuhteita ja sitä kautta karjan terveyttä. Ilmanvaihdon ja ilmastoinnin optimointi karjarakennuksissa on äärimmäisen tärkeää.

Karjarakennusten ilmastointimenetelmät

Ilmanvaihtoa ja ilmastointia voidaan parantaa käyttämällä yhtä seuraavista menetelmistä tai niiden yhdistelmää:

  1. Luonnollinen ilmanvaihto - käytetään sivuseinien tuloaukkoja yhdessä katon päästöaukon kanssa.
  2. Koneellinen ilmanvaihto - eläinten ympärille luodaan ilmanvirtoja tuulettimilla.

Voi kuitenkin olla haasteellista taata kaiken herkimmälle eläinryhmälle, vasikoille, riittävä ja jatkuva ilmanvirta käyttämällä ainoastaan luonnollista ja/tai koneellista alipaineista ilmastointia. Vasikoille tarvitaan rakennuksessa lisäilmastointia, jotta saavutettaisiin optimaaliset ympärivuotuiset olosuhteet. Juuri siihen tarkoitukseen tarjoamme Galebreakerin VentTube ilmastointijärjestelmää.

Galebreakerin ilmastointiputket takaavat eläinten tasolla runsaasti raikasta, tasavertaisesti hajotettua ilmaa ilman vetoa ja poistavat kosteuden, kaasut, ilmassa olevat taudinaiheuttajat ja/tai liikalämmön.